سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
زبانت را به نرم گویی و سلام کردن، عادت بده، تا دوستانت فراوان شوند و دشمنانت اندک گردند . [امام علی علیه السلام]

یک کشف بزرگ

ارسال‌کننده : امید... در : 94/4/4 1:27 صبح

....امشب یک نکته ی اساسی و مهم را با همه ی وجود فهمیدم....و به یک کشف بزرگ دست یافتم  که من را در حجم با شکوه و عمیق و بی نهایت خودش فرو برد و در لحظه ها به سلاح قدرتمندی مسلحم کرد...رهاتر و بی قید بند تر از همیشه شدم...مثل کسی که همه ی کینه ها و دشمنی ها و ترسها و اضطراب ها و دلهره ها و غصه ها و دلواپسی ها را گذاشته است جایی و بدون همه ی آنها به یک مسافرت دور رفته

امشب فهمیدم و کشف کردم بزرگ ترین و سهمگین ترین و وحشتناک ترین و مهیب ترین و غیرقابل تحمل ترین و طولانی ترین و غم انگیز ترین و رعب آور ترین مشکلی که میتواند در جهان هستی وجود داشته باشد این است که پشت پرده ی جهان هستی تهی از یک آگاهی و دانایی مطلق باشد....تهی از کسی بنام خداوند.....و بعد بسرعت نتیجه گرفتم که هر اتفاق دیگری در عالم هرچند که مهیب باشد کوچکتر و بسیار پیش پا افتاده تر از این اتفاق خواهد بود و بعد باز هم بسرعت نتیجه گرفتم که دلگرم کننده ترین و آرامش بخش ترین و قوی ترین و قدرت دهنده ترین و شعف انگیز ترین و سکرآور ترین و بهترین اتفاقی که در هستی میتواند انسان و همه ی موجودات عالم رو تا این حد تحت تاثیر قدرت عمیق خودش قرار  بدهد این است که یک آگاهی مطلق و رحمت بی کران و خالق و مدبر زنده و شنوا و بینایی پشت پرده ی خلقت وجود داشته باشه بنام خداوند.....و نتیجه گرفتم ...و به سرعت نتیجه گرفتم. . که با وجود این هر اتفاقی که در عالم بیفتد وقتی کسی هست وقتی او هست کوچک و محو شونده خواهد بود

من امشب ازین کشف بزرگ بشدت سرمستم
کلمات کلیدی :